Tecnolux – prawidłowy montaż

Prawidłowe ułożenie transformatora do montażu.

Nieprawidłowe mocowanie transformatora grożące jego uszkodzeniem.